امروز : 6 آذر 1401
بازدید فرماندار سوادکوه از روند اجرای پروژه آسفالت روستای خرج
نشست رمضان غلامی اواتی فرماندار شهرستان سوادکوه با عارف نوروزی ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
بازدید شبانه رمضان غلامی اواتی فرماندار شهرستان سوادکوه از پایگاه امداد و نجات جوارم
نشست صمیمی رمضان غلامی اواتی فرماندارشهرستان سوادکوه با اعضای کمیته اقتصادی و دانش بنیان، شورای پژوهشی، مدیران گروه های آموزشی، مرکز رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ،
بازدید از روند اجرای طرح و پروژه پل بزرگ شهر پل سفید با حضور رمضان غلامی اواتی فرماندار سوادکوه ، معاون برنامه و بودجه کشور ، پارسا مدیر شرکت ساخت و توسعه کشور،
رزمایش مدیریت مصرف انرژی‌ آب و برق با حضور رمضان غلامی اواتی فرماندار شهرستان سوادکوه
بازدید رمضان غلامی اواتی فرماندار شهرستان سوادکوه ، فلاح مدیرکل تامین اجتماعی استان از  از شعبه تامین اجتماعی
شست هم اندیشی هیات های ورزشی سوادکوه با رمضان غلامی اواتی فرماندار شهرستان
بازدید از نهر شالیزاری سرتنگه رودبار
جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان سوادکوه به ریاست رمضان غلامی اواتی فرماندار شهرستان سوادکوه
جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری
مراحل صدور