امروز : 29 خرداد 1403
جلسه کنگره 10400 شهید استان
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی از شهرداری مرزیکلا
برگزاری همایش شهرداران استان در محمودآباد
بازدید از شهرداری های عباس آباد و کلارآباد
برگزاری اولین دوره مسابقات فوتسال شهرداریهای استان در شهرستان رامسر
ملاقات مردمی استاندار محترم از شهرستان محمود آباد - سرخرود
جلسه با روابط عمومی شهرداریهای استان بمناسبت دهه فجر
نشست با مدیر موسسه قرآنی
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان