امروز : 4 بهمن 1400
اهدا حکم شهرداران شهرهای شیرگاه , مرزن آباد , فریم , رستمکلا , گزنک , خلیل شهر و امیرکلا
اهدا حکم شهردار قائمشهر
از  بازدید از کارخانه کمپوست نور و خط پردازش کارخانه در حال ساخت کمپوست قائمشهر
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از محورهای مواصلاتی استان
بازدید میدانی و بررسی مشکلات شهری و مدیریت پسماند آمل
مراسم معارفه و تودیع معاون هماهنگی امور عمرانی
بازدید از آتش نشانی عباس آباد
مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی 1400
جلسه هم اندیشی با معاونین خدمات شهری شهرداری ها
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان