امروز : 6 آذر 1401
جلسه هم اندیشی در خصوص پهنه بندی مدیریت پسماند استان
جلسه تسهیل در صدور کارت شناسایی شوراها
ملاقات با مدیر کل سازمان انتقال خون استان
بازدید مدیر کل شهری از خدمات شهری فرح آباد
نشست با امام جمعه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله
ملاقات با اعضای شورای اسلامی شهر کلارآّباد و آلاشت
بازدید از زباله سوز ساری
جلسه نهضت ملی مسکن
صدور حکم نهایی مدیر کل شهری و شوراها
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان