فارسی| En امروز : 19 آذر 1398
گشایش آموزشگاه علمی فیزیک ماورا در قائم شهر
جلسه توجیهی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با حضور پیشران های صنعت چوب و مهندسان معماری برگزار شد
ضرورت مشق مشارکت اجتماعی دختران با حضور در سمن‌ها و اردو های جهادی
 اساس تفکر بسیجی، حرکت هماهنگ و منسجم است
زیرساخت‌های حقوقی و قضایی حوزه کودکان، تقویت می‌شود
افزایش آگاهی، یکی از اولویت‎های ما برای جامعه بانوان است
خانواده سالم، پیش‌نیاز مازندران سالم است
همایش پیاده روی زنان شاغل دستگاه های اجرایی با حضور مدیر کل بانوان و خانواده استانداری
کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ساری با حضور معاون معاون وزیر دادگستری و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران
آیین افتتاحیه نمایشگاه بزرگ پوشش ایرانی اسلامی پارسی پوش