فارسی| En امروز : 8 آبان 1399
تلاش خالصانه مدافعان سلامت و تصمیمات درست ستاد مقابله با کرونا نتیجه داد.
به همت مدیریت ورزشگاه شهید ناطق نوری نور، خسارات وارده شده به مجموعه جبران شد
حس و حال خوب امروز شهر نور با آمدن مسافر نوری کربلای خان طومان به خانه
چهارراه سایپا شهر نور هم عاقبت به خیر شد.