فارسی| En امروز : 29 اسفند 1397
 با همدلی همه مسئولان، اقدامات زیرساختی بزرگی در شهرستان نور انجام شد
آموزش انفاق با برگزاری جشن نیکوکاری+ تصاویر