امروز : 14 اسفند 1402
منجرشدن پژوهش به فناوری، گامی بزرگ در خدمت رشد تولید و مهار تورم
تجاری‌سازی دانش و فناوری از رسالت‌های دانشگاه‌های نسل سوم است
دستگاه‌های اجرایی، درهای خود را به روی پژوهشگران بگشایند
دانشجویان برای حضور افراد شایسته و توانمند در مجلس مطالبه گری کنند
بافت های فرسوده مازندران احیا و بازآفرینی می شود
منطقه آزاد تجاری از تغییرات مستمر قوانین درامان خواهد بود
کار جدید اقتصادی در منطقه آزاد مازندران رقم می‌خورد
مجتبی قلی پور باقری
مجتبی قلی پور باقری فرماندار شهرستان بابلسر ارتباط مستقیم
پیوند ها