En امروز : 27 مرداد 1401

دکتر اکبر نصراللهی:

رسانه ها و روابط عمومی ها می توانند راهبرد جهاد تبیین را محقق کنند / طرح مشکلات به همراه ارائه راه حل در رسانه ها و امید آفرینی، نیاز امروز کشور

کد خبر : 114878 13 مرداد 1401فرهنگی
پ

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، گفت: طرح مشکلات به همراه ارائه راه حل در رسانه ها، تبیین درست موضوعات، جلب مشارکت مردم و مسئولان، نظارت بموقع و مسئولانه و امیدآفرینی نیاز امروز کشور است. ‎

دکتر اکبر نصراللهی در گردهماهی بزرگ مدیران روابط عمومی‌های استان مازندران در ساری در تشریح آسیب های روابط عمومی در تبیین واقعیت های کشور، افزود: نگاه و تصویر نادرست روابط عمومی‌ها به خود و بخش های بیرونی و ضعف های تخصصی مثل سوژه یابی کلیشه ای و ضعیف، شناخت ناکافی از مراحل مختلف خبر، تعامل نادرست با رسانه ها، غلبه رویکردهای کمی، رویدادی و سنتی و راهبردهای انکار، سکوت و انفعالی، بازی در میدان منابع خبری و بی توجهی به اصل بالانس و توازن در تولید و پوشش اخبار، ازجمله ضعف های مهم روابط عمومی‌ها است.

نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری گفت: باوجود پدیده ارتباط جمعی شخصی و خروج کنشگری از انحصار، همچنان بسیاری از روابط عمومی ها و رسانه ها ، شناخت سنتی و فهم ابتدایی از اخبار دارند و تحت تاثیر این نوع شناخت سنتی از مخاطبان و رسانه، منفعل دانستن مخاطبان و غفلت از دسترسی ها و امکانات آنها و همچنین درک نکردن فضای رقابتی کار، فقط برخی سوژه ها را پوشش می‌دهند و از شکار ، شناسایی و مدیریت بسیاری از سوژه های ناب و مورد نیاز مردم ناتوانند.

دکتر نصراللهی همچنین گفت: افراط خبرنگاران در طرح مشکلات بدون ارائه راه حل و در مقابل غلبه امور تشریفاتی و غیرواقعی و تولید و انتشار یک طرفه فعالیت های مسئولان از مشکلات مزمن رسانه ها و روابط عمومی ها است . رسانه ها و روابط عمومی ها با گفتن واقعیت های مثبت و منفی و انعکاس مطالبات مردم و مشکلات کشور در کنار راه حل های آن ها می تواند مردم را امیدوار، راهبرد جهاد تبیین را محقق و کشور را از محاصره تبلیغاتی دشمن خارج کنند. رسانه فموهدف

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، مازندران را آسایشگاه و هدیه خدا به مردم ایران دانست و گفت: مازندران باید در حد ملی در رسانه ها مطرح ، تبیین ، جریان سازی و توسعه آن محقق شود.

استاد مازندرانی ارتباطات ورسانه همچنین با اشاره به ظرفیت های عظیم و انحصاری مازندران در زمینه های مختلف اقتصادی ، گردشگری ، محیط زیستی و فرهنگی تاکید کرد: برای توسعه مازندران به داشتن رسانه های حرفه ای، مسئول، آگاه و جسور و همراهی آن ها و حقیقتا جهاد تبیین نیاز است اما متاسفانه از ظرفیت عظیم رسانه برای انعکاس واقعیت های استان و پیشرفت و توسعه آن استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه رسانه های استان باید با شناخت دقیق نیاز ها و مسائل و مشکلات استان و با پرهیز از نگاه بخشی و در اقدامات روندی و هم افزا اولویت های استان را پیگیری، مطالبه و محقق کنند، تاکید کرد : مشکلات استان با تدوین پیوست رسانه ای توسعه مازندران ، هم افزایی و همدلی بین رسانه‌ها و مسئولان و نخبگان محقق خواهد شد.

نویسنده کتاب راهنمای پوشش اخبار بحران در رسانه های حرفه ای افزود : باوجود رتبه دوم استان مازندران درزمینه تعداد رسانه ها در کشور و قدمت حدود 110 ساله رسانه های استان ، متاسفانه رسانه های مازندرانی در جریان سازی و طرح مطالبات مردم در زمینه های موضوعات راهبردی استان مثل پسماندها و زباله ها، گردشگری، نابودی جنگل‌ها و گونه های نادر حیوانات، تخریب محیط زیست، هدر رفت آب و ارتباطات جاده ای ناتوان بوده‌اند.

وی همچنین گفت فقدان تولید و پرداخت اختصاصی یا ناکافی بودن آن، حضور کم رنگ مردم در رسانه های استان، ورود آسان افرادغیرحرفه ای به سازمان های رسانه ای، غلبه انگیزه های اقتصادی ، نگاه سطحی، حاشیه ای، اداری و سیاسی بر نگاه حرفه ای، استانی و ملی، فقدان نگاه روندی و تحلیلی ، رقابت در طرح مشکل به جای طرح مشکل به همراه راه حل ،استفاده ناکافی یا بسیار کم از ظرفیت نخبگان مازندرانی، سواد رسانه ای پایین رسانه ها و مسئولان استان و فقدان پیوست رسانه ای برای توسعه مازندران از دیگر مشکلات مهم استان مازندران است که با بازسازی سریع در سازمان رسانه ای استان ، تدوین و اجرای پیوست رسانه ای توسعه استان ، آموزش مستمر و هدفمند و حمایت همه جانبه از رسانه ها قابل حل است .

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت نقش مسئولان و روابط عمومی ها در جهاد تبیین بسیار مهم است ،چون خاستگاه و منشاء خبر هستند؛ اگر آنها وقایع را درست و بموقع و دربسته‌های جذاب روایت کنند و اجازه بدهند روایت شود ، رسانه های معارض تقویت و کشور متضرر نمی شود.

نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری با اشاره به خروج کنشگری از انحصار گفت: زمانی،کنشگری انحصاری بود و سازمان‌های غیررسانه‌ای و رسانه‌ای، در محدوده کشور و منطقه خاصی فعال بودند، این محدودیت جغرافیایی ، وظایف و هنجارهای خاصی را بر آنان تحمیل می‌کرد اما اینک انحصار نیست ؛ همه کنشگر هستند، بنابراین همین تغییر و تحولات، وظایف جدیدی را برای کنشگران حوزه های مختلف ایجاب می‌کند که ضرورت دارد در برنامه‌ریزی‌های خود، آن ها را لحاظ و رویکرد و راهبرد مناسبی را اتخاذ کنند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه با بیان اینکه تحولات رسانه ای و پدیده ارتباط جمعی شخصی را نباید برای سازمان ها و کشورهایی که در این زمینه برنامه و حضور هوشمندانه و بموقع دارند ، تهدید تلقی کرد ، هشدار داد : کندی و تاخیر در «شناخت» و «تنظیم و تطبیق» با "شرایط و آرایش جدید رسانه ای » برای کشور و رسانه ها بسیار گران تمام خواهد شد، به گونه‌ای که جبران آن شاید غیرممکن باشد.

گالری تصاویر

اشتراک گذاری