En امروز : 7 تیر 1401
جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی (کار گروه گردشگری ) با حضور پیر فلک سرپرست فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی ، شعبانی فرمانده سپاه ، شهردار و اعضای جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
جلسه کارگروه پسماند با حضور پیر فلک سر پرست فرمانداری شهرستان و اعضاء جلسه در سا لن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
جلسه ورای آموزش پرورش شهرستان با حضور پیر فلک سر پرست فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی
دیدار بعضی از اعضای مرکزی شورای ائتلاف شهرستان سوادکوه شمالی با پیر فلک سرپرست فرمانداری شهرستان
جلسه ستاد عفاف حجاب شهرستان با حضور پیر فلک سر پرست  فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی بر گزار گردید.
جلسه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی ماده 27 قانون بودجه با حضور  اما می منش سر پر معاونت فرمانداری شهرستان و اعضای جلسه د رمحل سالن اجتماعات فرمانداری  برگزار گردید.
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سوادکوه شمالی با حضور پیر فلک سرپرست فرمانداری شهرستان  ،حجت السلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان  بر گزار گردید.
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با  مواد مخدر شهرستان سوادکوه شمالی  به ریاست پیر فلک سر پرست فرمانداری شهرستان  و با حضور اعضاء جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
 بازدید میدانی پیر فلک سر پرست فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق شهردار و اعضای شورای شهر شیرگاه از پل در حال ساخت شهرک سپاه
گرامیداشت هفته قوه قضائیه با حضور پیر فلک سر پرست فرمانداری شهرستان ،امام جمعه شهرستان  بر گزار  گردید.
رزمایش کمک مومنانه با حضور پیر فلک سر پرست فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی
بازدید پیر فلک سر پر ست فرمانداری سوادکوه شمالی به اتفاق احمدی بخشدار مرکزی از محل گردشگری سد سنبل رود