En امروز : 3 مرداد 1403

تشکیل جلسه اضطراری

به منظور اطفاء حریق آتش سوزی جنگل

کد خبر : 119173 14 دی 1401
پ

تشکیل جلسه اضطراری در اداره کل منابع طبیعی شهرستان نکا جهت اطفاء حریق و جلوگیری از آتش سوزی مجدد جنگل با حضور آقای محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان و همچنین رئیس منابع طبیعی شهرستان نکا و تنی چند از کارکنان و مسئولین مرتبط در روز چهارشنبه 14 دی 1401 ‎

تشکیل جلسه اضطراری در اداره کل منابع طبیعی شهرستان نکا جهت اطفاء حریق و جلوگیری از آتش سوزی مجدد جنگل  با حضور آقای محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان و همچنین رئیس منابع طبیعی شهرستان نکا و تنی چند از کارکنان و مسئولین مرتبط در روز چهارشنبه 14 دی 1401

گالری تصاویر

اشتراک گذاری