En امروز : 3 مرداد 1403

ایثارگران درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

کد خبر : 73839 2 مهر 1397
پ

ایثارگران درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام درتاریخ 2/10/91 ‎

ایثارگران درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام درتاریخ 2/10/91

فصل اول – کلیات 

ماده 1 تعاریف 

الف- ایثارگر : در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استمرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید ، مفقودالاثر، جانباز ، اسیر ، ازاده و رزمنده شناخته می شود . 

تبصره بند الف ماده 1- احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کار افتادگی مشمولان این قانون درچهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوی اسلامی ایران براساس آیین نامه‌ای خو.اهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

بند ب ماده 1- شهید و مفقودالاثر - به کسی اطلاق میشود که جان خود را در راه تکوین و شکوفایی دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران ، استقلال و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود .

بند ج ماده 1- جانباز – به کسی اطلاق میشود که سلامتی خود را در راه تکوین شکوفایی ، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران ، استقلال و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات جسمی یا روانی دچار شود.

بند د ماده 1 - اسیر - به کسی اطلاق میشود که در راه تکوین شکوفایی ، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و خارج از کشورگرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت دار قرار گیرد

بند ه ماده 1- آزاده - به کسی اطلاق میشود که در راه تکوین شکوفایی ، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی وکیان جمهوری اسلامی ایران ، استقلال و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود .هم چنین کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1342 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی ،مذهبی ، یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه دربازداشت یا حبس قطعی بوده اند

تبصره بند هـ ماده 1- استمرار شرایط این بند در طول دورران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیت دار برسد.

بند و ماده 1- رزمنده- به کسی اطلاق میشود که در راه تکوین دفاع و حفظ ارزش ها و کیان جمهوری اسلامی ایران ، استقلال و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار باتأیید مراجع ذیصلاح به طور فعال حضور یافته باشد .

تبصره بند و ماده 1- رزمندگان موضوع این بند دراستفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می باشد مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لاز م را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد .

بند ز ماده 1- خانواده شاهد- خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان ( پدر، مادر ،همسر ، فرزند ) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد .

بند ح ماده 1- خانواده های ایثارگران - خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر ، فرزند و والدین آنها می شود.

بند ط ماده 1- در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمولاین قانون خدمات و امتیازات مربوط به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می گیرد بندی ماده 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار « بنیاد» نامیده می شود .

ماده 2- دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از: 

کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولت اعم از اینکه دارای قوانین و مقرات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادرقضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها ،کانون وکلای دادگستری ، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری ، قوه مقننه ، نهاد ریاست جمهوری ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( سازمان های وابسته و تابعه) ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی ) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان ها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد .

بانک ها ، موسسات بیمه ای ، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی ، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی

بند ب ماده 2- سایر دستگاهها و سازمان ها و شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند .

ماده 3- خدمات مسکن با استفاده از روش های ذیل ارائه می گردد :

الف- تأمین و واگذاری زمین یا مسکن 

ب – واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک 

چ - ارائه تسهیلات بانکی بلند مدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (4%) با باز پرداخت بیست ساله 

د- ودیعه مسکن استیجاری 

هـ - کمک بلاعوض 

و – پرداخت هزینه های آماده سازی زمین ، خدمات . تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

تبصره 1 ماده 3- مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتنداز:

همسران ،فرزندان و والدین شهدا ، اسراء و مفقودالاثرها ، جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بو.دجه سنواتی و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند . 

تاپایان قانوون برنامه پنج‌ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن درصورتی که قبلاً زمین با مسکن دولتی استفاده نکرده اند.

تبصره 2 ماده 3- جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده اند. 

خدمات مرتبط به مسکن همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می‌باشند و یا قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسکن مورد نظر به همسر آنان ارائه می گردد.

ماده 3 مکرر- دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، آزادگان و فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) ، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید . 

تبصره 1 ماده 3 مکرر- دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً‌ از وام های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

تبصره 2 ماده 3 مکرر- ایثارگران در پرداخت هزینه های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فرو ، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات، وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70% ) معافیت برخوردار می باشند .

ماده 5- به منظور پیشگیری از تخریب و بلا استفاده شدن ومساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره مند نشده‌اند ، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا می تواند بخشی از هزینه های تعمیرات منازل رابه صورت بلاعوض پرداخت ماید 

ماده 6- مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست متر مربع تجاری درشهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور و پروانه های ساختمانی ، عوارض شهرداری و نوسازی برای یکبار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد و تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود .

تبصره ماده 6- مشمولان این قانون ازپرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یکبار معاف می باشند.

ماده 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان ، همسران شهید و با قیم قانونی فرزندان شهید ( به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 را ندارند، با هماهنگی بنیاد اقدام نماید درصورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد، دولت مکلف است به ازای آن جهت هریک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون(000/000/50) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد اعتبارلازم را اختصاص دهد .

ماده 8- وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد ( 30% ) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با درنظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه التفاوت سهم زمین در آپارتمان های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می شود .

ماده 9- مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است . این معافیت ها درهنگام انعقاد قرار داد محاسبه و قید می گردد.

ماده 10- بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب سازی اماکن مسکونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده 11- وزارتخانه های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه های خدمات مربوط به آبرسانی، برق رسانی، گاز رسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمانها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند.

هزینه آب ، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مکانهایی که تحت پوشش شهرداری ها ،‌اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می باشند . 

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 12- حدود خدمات بیمه بهداشتی ، درمانی (همگانی ، مکمل ، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می باشد .آیین نامه اجرائی ذیربط با پیشنهاد مشترک بنیاد ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

بند الف ماده 13- تأمین صد در صد هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت ، بیمه همگانی ، بیمه مکمل و بیمه خاص ( خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند. ) خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد.

تبصره 1 بند الف ماده 13- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره2 بند الف ماده 13- شرکت های دولتی ، نهادها ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره3 بند الف ماده 13- دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و تکمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اعتبار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد .

تبصره4 بند الف ماده 13- دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنوانی ساز و کارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید .

دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنوانی ساز و کارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید .

ماده 14- بنیاد موظف است امکانات بهداشتی درمانی، تشخیصی ، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروههای ویژه جانبازان شیمیایی ، اعصاب و روان ، نخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد می تواند ضمن استفاده از ظرفیت بخش های دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگر ان واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 1ماده 14- سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراکز دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید . اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می گردد.

تبصره 2ماده 14- بنیاد موظف است داروهای خاص ، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

ماده 15- بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده 16- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) اقدام نماید.

ماده 17- بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد ، اقدام نماید.

ماده 18-بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد ، نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن سلامت روحی،جسمی، اجتماعی ، اقتصادی ، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین نامه ای که به پیشهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید . 

ماده 19- بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه مجرومیت موجود در بیمارستان ها و کلیه مراکز پزشکی ، درمانی و ستادهای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید .

ماده 20- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش و پرورش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری ، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان « مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران » را تأمین نماید.

تبصره ماده 20- آیین نامه اجرائی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 21- کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نمایند. به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان ، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25% ) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره 1 ماده 21- آن دسته از فرزندان شاهد ، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون های استخدامی پذیرفته شوند می توانند همانند سایر فرزندان شاهد ، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند .

تبصره 1 الحاقی ماده 21- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد.

تبصره 2 ماده 21- کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند پس از ( بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید ، جانبازان بیست و پنح درصد (25%) و بالاتر آزاده ، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره 2 الحاقی ماده 21- والدین ، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر ، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آ راء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.

تبصره 3 ماده 21- کسب حداقل هشتاددرصد (80%) حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری الزامی است .

ماده22- بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد ، جانبازان و آزادگان تحت تکفل قانونی محجور و معلول (ذهنی جسمی – حرکتی ) باشند ، علاوه بر پرداختی های موضوع این قانون درصورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یاد شده در میان خانواده اقدام نمایند. حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معولان پرداخت می نماید.

ماده 23- بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید .

ماده 24- همسران شاهد همسران جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر ،شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات ) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند ، در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی بیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.

تبصره 1 ماده 24- همسران شاغل جانبازان یر پنجاه درصد (50% ) و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از پنج سال براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران می رسد از یک تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می گردند.

تبصره 2 ماده 24- رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی باشد .

تبصره 3ماده 24- رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی باشد .

ماده 25- به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان ممحروم از مادر نیز مشمول این ماده می باشند.

ماده 26- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنحاه درصد ( 50% ) و بالاتر ، جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی و جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نو ع ضایعات ناشی از مجرومیت و میازن ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود ، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .

تبصره 1 ماده 26- والدین ، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می شوند. 

تبصره 2 ماده 26- جابنازان گروه بیست و پنج درصد (25%) تا چهل و نه درصد (49% ) ضریب کا ( k) بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد .

ماده 27- مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ، رزمندگان ، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب می گردد. 

دولت مکلف است مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی ( حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوق های مربوط واریز نمایند. 

ماده 28- کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر به کلیه شهدا و مفقودان دارای مدرک دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند .

ماده 29- خانواده شاهد ، جابنازان ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتز ، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنکه فاقد شغل و در آمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند می توانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.

تبصره ماده 29- رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل می بانشد.

ماده 30- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز کارگاههای تابع قانون کار مشمولان موضوع ماده (29) این قانون را در اولویت قرار دهند .

ماده 31- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماه (29) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد ، اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد :

تبصره الف ماده 31- حق بیمه سهم کار فرما برای جانبازان،آزادگان ، فرزندان شاهد ،فرزندان جانبازان ،فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به میزان صد درصد (100%) و سایر مشمولان موضوع ماده (29) این قانون به میزان پنجاه درصد (50%) حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می گردد.

تبصره ب ماده 31- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد (150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال .

تبصره ج ماده 31- کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) این قانون حداقل به مدت پنج سال می نمایند تا مدت هجده ماه از هفتادو پنج درصد (75%) یارانه حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (24) قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره مند می شوند .

ماده32- بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوض اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند منابع مالی این صندوق به شرح زیر تأمین می گردد : 

الف – بودجه عمومی دولت 

ب – وجوه برگشتی از محل اقساط وام های اشتغال پرداختی به ایثارگران ( وجوه اداره شده ) 

ج – سایر منابع بنیاد ( منابع داخلی بنیاد )‌

ماده 33- درصورتی که در راستای دستیابی فرزندان شاهد ، جانبازان بیست و پنح درصد (25% ) و بالاتر و آزادگان بیکار به مشاغل مناسب ، نیاز به فراگیری دوره های آموزشی و مهارتی باشد ،به منظور تأمین حدقل معاش آنان در طول دوره آموزش(‌حداکثر تا هجده ماه ) کمک هزینه زندگی معادل هفتاد و پنج درصد (75% ) حداقل حقوق کارکنان دولت و برای یکبار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد .

ماده 34- برای بهره مندی افراد واجد شرایط این فصل ضمن هماهنگی دستگاهها و مراکز ارائه دهنده امکانات فوق با بنیاد مشروط بر آنکه قبلاً از تسهیلات این فصل استفاده نکرده باشند تا سی درصد (30% ) از امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می باید :

بند الف ماده 34- واگذاری غرفه میادین و بازارچه های خوداشتغالی و دکه از طریق شوراهای اسلامی و یا هماهنگی شهردااری ها

بند ب ماده 34- سهمیه پذیرش دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش های مهارتی ، تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به همراه تسهیلات رفاهی به ویژه خوابگاه

بند ج ماده34- اجرای دوره های کارورزی خاص فارغ التحصیلان توسط دستگاههای مشمول این قانون

بند د ماده ح- اعزام نیروی کار به خارج از کشور ، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط

بند د ماده 34- اعزام نیروی کار به خارج از کشور ، توسط دستگاههای مشمول این قانون

ماده 35- دولت مکلف است ساز و کارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولان این فصل از محل تسهیلات تکلیفی ، اعتبارات وجوه اداره شده خود اشتغالی برنامه کمک های فنی و اعتباری (مالی و استانی) در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و اجراء نماید .

ماده 36- به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولان این قانون در سیاستگذاریهای کلان ، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهند داشت .

ماده 37- کسورات بازنشستگی سهم اسراء ، آزادگان جانبازان ، فرزندان ، شهدا و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه شاغل و حالت اشتغال در دستگاههای موضوع ماده ( 2) این قانون به شرح تبصره های زیر حسب مورد تأمین و پرداخت می گردد.

تبصره 1 ماده 37- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء ، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند .

تبصره 2 ماده 37- شرکت های دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند .

تبصره 3 ماده 37- دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء ،آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قانون کار و تأمین اچتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد .

ماده 38- حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیر شاغل در دستگاههای موضوع ماده ( 2) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذیربط نظیر ینیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ارتش ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) ،جهاد سازندگی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور شهید ، مفقودالاثر ، جانباز ، از کار افتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی گردیده اند ، طبق مقررات همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد .

تبصره ماده 38- حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می گردد.

ماه 39- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید ، مفقود الاثر ، اسراء‌، آزادگان و جانیازان از کار افتاده کلی دستگاهها ، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می گردد.

تبصره 1 ماده 39- حقوق و مزایای اسراء ، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می گردد.

تبصره 2 ماده 39- حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد ( 38) و (39 ) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ، ماده (3) این قانون قطع می گردد.

ماده 40- حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به شکل تبصره های زیر عمل می شود.

تبصره 1 ماده 40- حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال اهم از این که در اجرای قانون مذکور و با سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند ، مشابه کارکنان همطراز،( بازنشسته در سال تصویب این قانون )‌ تطبیق و اعمال می‌گردد.

تبصره 2 ماده 40- حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا ، جانبازان و آزادگان غیر مستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت می گردد.

بصره 3 ماده 40- مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده برای شاغلان همطراز ( مانند پاداش پایان خدمت و غیره ) برخوارد می گردند. دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود .

ماده 41- جانبازان بیست و پنج درصد ، (25%) و بالاتر آزادگان و خانواده های شاهد و خانواده های جانبازان هفتاد درصد (70%) در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکت های دولتی یا خصوصی هواپیمایی ، راه آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت 50% هزینه بلیط مسافرت معاف می باشند .

تبصره 1 ماده 41- کلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو ( داخل شهری ) معاف می باشند .

تبصره 2 ماده 41- مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفینامه بنیاد یکبار در سال از پنجاه درصد ( 50%) تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره مند می باشند

تبصره 3 ماده 41- تخفیف موضوع این ماده در بخش های دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت می شود .

ماده42- معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 43- سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد (5%)‌تا ده درصد (10% ) سهمیه حج تمتع را به جانباران و آزادگان و همسران آنان ، همسر و والدین شاهد که توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف می شوند اختصاص دهد .

ماده 44- وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد (25% ) ‌و بالاتر براساس معرفینامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید .

ماده 45- دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) الی چهل و نه درصد (49%) که به تشخیص کمیسیون پزشیکی بنیاد از نظر جسمی محدویت حرکتی دارند ، پیش بینی نماید .

تبصره 1 ماده 45- آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند می توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.

تبصره 2 ماده 45- آیین نامه چگونگی واگذاری ، میزان تسهیلات کارمزد و میزان کمک بلاعوض‌ بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 46- دولت مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینه بیمه عمر خانواده های شاهد جانبازان و آزادگان که توسط هیچ یک از دستگاههای دولتی تحت پوشش بیمه مذکور نمی باشند ،‌اقدام نمایند .

ماده 47- دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد ، در بودجه سالان بنیاد پیش بینی نماید .

ماده 48- بنیاد مکلف است پس از فوت هریک از ایثارگران غیر مستخدم دولت ، کمک هزینه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب مصوب 26/2/1375 و اصلاحیه های بعدی آن ، به خانواده آنان مشروط بر این که به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت نموده باشند پرداخت نماید.

تبصره ماده 48- دستگاههای اجرائی کشوری و لشکری برای ایثارگران مستخدم خود طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نمایند.

ماده 49- دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد ، آزادگان ، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیه بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.

تبصره ماده 49- پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده که تحت پوشش دستگاه های اجرایی نیستند به عهده بنیاد است .

ماده 50- تسهیلات بانکی ( وام ) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض الحسنه تعیین می‌گردد.

ماده 51- کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا ، جانبازان ،بیست و پنج درصد ( 25%) و بالاتر ، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج در صد (25%) حداقل به عنوان فوق الغاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.

تبصره 1 ماده 51- به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می گردد.

تبصره 2 ماده 51- آیین نامه فوق العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (38) و (39) این قانون برخوردار گردیده اند تعلق نخواهد گرفت .

ماده 52- بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده 53- کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای آنان محاسبه و از سوی دستگاه های ذیربط پرداخت نمایند.

ماده 54- کارکنان شهید و جانباز و آزاده ازکار افتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه ها ، از کلیه تسهیلات اجتماعی ، ر فاهی ، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه ها ، نظیر دفترچه اتکا علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

ماده 55- جانباز ان و آزادگان از کار افتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند ، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد .

ماده 56- صددرصد (100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد ، جانبازان ،آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می باشد .

ماده 57- مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده (13) قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده ) پس از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود..

ماده 58- وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات قضائی از خانواده شاهد ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید .

تبصره 1 ماده 58- هزینه ارائه خدات قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت می گردد .

تبصره 2 ماده 58- شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می باشد .

ماده 59- قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد ( 25%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند .

ماده 59 مکرر-قوه قضائیه ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کانون وکلای دادگستری ، کانون کارشناسان رسمی ، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه ، مکلفند سی درصد (30%) از سهمیه حضور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک ، سردفتری ، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان با حداقل ده درصد (10%) ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسرات و جانبازان با داشتن حداقل بیست و پنج درصد (25% ) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج در صد (25% ) بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند .

ماده 60- دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان ، آزادگان ، همسران و فرزندان شهدا که قبل از تصویب این قانون درخدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفاً برای یکبار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند.

تبصره ماده 60- افرادی که به موجب رآی صادره از مراحع قضائی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات ادرای و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 61- آیین نامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

ماده 62- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحضیلی و نوع مؤسسه نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان ،آزادگان ، اسراء ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یک بار اقدام نمایند.

با هدف توسعه و ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد ،ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شد» و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد ، ایثار و شهادت ، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف زیر تشکیل می شود: 

الف شرح وظایف : 

1. سیاستگذاری در زمینه احیا؛ حفظ ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت 

2. ساماندهی و هماهنگی در برنامه ریزی های کلان دستگاهها و نهادهای متولی دولتی و غیر دولتی . 

3. بکارگیری ظرفیت های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهیدان ، جانبازان و آزادگان 

ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ب – ترکیب : 

1. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا 

2. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

3. وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 

4. وزیر آموزش و پرورش 

5. وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

6. وزیر کشور 

7. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

8. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

9. نماینده ولی فقیه در بنیاد 

10. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

11. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

12. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 

13. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

14. یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم 

15. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد 

16. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور 

دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیو ن و انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره 1 ماده 63- دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می باشد و مسئولیت پشتیبانی علمی ، پ‍وهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا را بر عهده خواهد داشت .

تبصره 2 ماده 63- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشکل ها و سازمانهای غیر دولتی فرهنگی ، هنری ، پ‍وهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت می نمایند حمایت های مادی و معنوی به عمل آورند .

تبصره 3 ماده 63- دستورالعمل های داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید .

تبصره 4 ماده 63- مصوبات این شورا با تدیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. 

ماده 64- با توجه به ضرورت حفظ ، جمع آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی ، هنری ، تاریخی و علمی مکتوب و غیر مکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصل طبقه بندی به عمل آورد .

تبصره 1 ماده 64- بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر آزادگان و خانوادههای آنان اقدام نماید.

تبصره 2ماده 64- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، مرکز اسناد ملی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 65- به منظور تجلیل از همسر ، فرزند ،والیدن شهدا ، مفقودان ، اسراء و همچنین جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25% ) و بالاتر و رزمندگان به آنان نشان ویژه اعطا خواهد شد. اعطای نشان ویژه به کلیه ایثارگران تابع آیین نامه اجرایی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، ستاد کل نیروهای مسلح با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . این نشان غیر از نشان های دولتی است که تحت آیین نامه مربوط اعطاء می شود .

ماده 66- بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد ( 100%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد ( همسر و فرزندان شهدا ) ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی پیام نور ، شبانه دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول تحصیل می باشند ، اقدام نمایند .

تبصره ماده 66- تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز ، نوع ، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 67- بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه های آموزش عمومی و سایر برنامه های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود اقدام نماید .

تبصره 1 ماده 67- به دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان و خانواده های آنان اقدام نماید .

تبصره 2 ماده 67- آیین نامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 68- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرستانی که در این زمینه فعالیت می کنند به خصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.

تبصره ماده 68- آیین نامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامه های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 69- به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سر آمدن علمی، فرهنگی ، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه هلی و بین المللی بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف مدت شش ماه آیین نامه ای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نمایند.

ماده 70- وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور ، فرصت های مطالعاتی و دوره های دکتری تخصص پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25% ) و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و بیست و پنج درصد (25%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد ،جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25% ) اختصاص دهند .

تبصره 1 ماده 70- کسب حداقل هفتاد درصد ( 70% ) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد . حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارت خانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری (70% ) تعیین می شود .

تبصره 2 ماده 70- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد ( 25% ) ایثارگران ( مشمولین ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن ) تکمیل نگردد و پنج ردصد (5% ) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج دردصد (25%) و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25% ) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5% ) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند اختصاص دهند .

بندالف ماده 71- کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که زا وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (20% ) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا ، جابنزاان پانزده درصد (15%) و بالاتر ، آزادگان و همسران و فرزندان آنان ، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علیم ، چنانچه شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند ، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دریگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی ، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند ، تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت های احلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضا هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می شود . 

مسئولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم بر عهده وزیر و رئیس دستگاه های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یاد شده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند .

بند ب ماده 71- پس ار برنامه پنج ساله پنجم توسعه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه گانه موظفند بیست درصد (20%) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین نامه ای که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند .

ماده 72-با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده های آنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2) این قانون که دارای امکانات تفریحی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی می باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی برای استقاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (50%) تخفیف در بهره مندی از این تسهیلات در نظر گیرند.

ماده73- منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد در قالب مفاد لوایح بودجه سنوات پیش بینی خواهد شد .

تبصره 1 ماده 73- سایرمنابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هرساله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد .

تبصره 2 ماده 73- به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگران ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران و برنامه های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در بوایح بودجه سنوانی اقدام نماید.

ماده 74- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین نامه اجرائی آن ، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملکرد هر سال را براساس شاخص های هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مقام معظم رهبری ، رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

تبصره 1 ماده 74- کلیه دستگاهها مشمول این قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره 2 ماده 74- ارائه گزارش از سوی دستگاه هایی که مستقیماً‌زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له خواهند بود.

ماده 75- نوع میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق این نامه هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط ( حسب مورد ) تیهه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 76- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد . 

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماه در جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج بندهای (لف)،(د)،(هـ)،(و)، (ط)، ماده (1) و تبصره های (1) و (2) ماده (3) و مواد (6) ، (7)،(8)،(9)، (10)، (13)،(20)، (22)،(23)، (24)، (25)،(28)،(29)،(33)،(35)،(37)، و تبصره های (1) و (2) آن ، (49)،(52)،(55)،(56) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (57) و مواد (‌60)،(72)، (73)این قانون در تاریخ 2/10/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قید که « قوانینی که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد » موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 29/1/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

عبارات الحاقی به ماده (21) که در پی تطبیق با حکم بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل به آن افزوده شده است در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است. « و جایگزینی نیروهای خروجی خود» ، « شهدا» و « فرزندان و همسران » «یکسال و بالای یک سال اسارت » و « پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در « جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند .» 

بدیهی است سایر احکام مواد ، بندها ، اجزاء و تبصره های کلیه قوانینی که طی سال های 1386تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1391 کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است . این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 2/10/1391) به مدت چهارسال به صورت آزمایشی لازم الاجراء است . فهرست قوانینی که برای مجریان غیر قابل استناد است ، به شرح زیر اعلام می شود : 

1- عبارت « شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان ، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان » از بند «ک » ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389.

2- بند « ب » ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1390.

3- بند « هـ» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389.

4- بند « و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 18/11/1390و 14/8/1391 ( تبصره های این بند به قوت خود باقی است .‌) 

5- بند « ل » ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389.

 

اشتراک گذاری