امروز : 29 خرداد 1403
جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان سوادکوه شمالی با حضوردکتر محمدی راد فرماندار برگزارگردید
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سوادکوه شمالی با حضور دکتر محمدی راد فرماندار سوادکوه شمالی برگزار گردید. ‎
بازگشت واحد تولیدی شرکت افشان شیر شمال به چرخه تولید در شهرک صنعتی بشل طی مراسمی با حضور دکتر محمدی راد فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی برگزار گردید.
بازدیددکترمحمدی رادفرماندار به اتفاق دکترعباسی نماینده حوزه انتخابیه ازاجرای احداث زیر گذر چایباغ
دیداردکترمحمدی رادفرماندار، دکترعباسی نماینده حوزه انتخابیه باسر مربی تیم ملی گراپلینک امیرعباس انوری و همچنین پهلوان عرفان انوری درروستای چایباغ
بازدیددکترمحمدی رادفرماندار به اتفاق دکترعباسی نماینده حوزه انتخابیه از پل تاریخی شاپور چایباغ
بازدیددکترمحمدی رادفرماندار به اتفاق دکترعباسی نماینده حوزه انتخابیه از پل تاریخی کیجا پل
دیداردکتر محمدی راد فرماندار، دکتر عباسی نماینده حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی با فلاح امام جمعه شهرستان