امروز : 2 اردیبهشت 1403
بازدید دکترمحمدی راد فرمانداربه اتفاق رئیس دادگستری شهرستان از مرکز زباله محچه بن شیرگاه
جشنواره شیر آش پزون در منطقه لفور روستای خرکاک باحضورمحمدی راد سرپرست فرمانداری برگزارشد
حضور محمدی راد سرپرست فرمانداری در اولین سالگرد عالم فقید حاج سید خصرالله کریمی الحسینی
جلسه هماهنگی تشکیل زنجیره انسانی در سواحل خزر در حمایت از عملیات ((وعده صادق ))و طرح نور با حضور محمدی راد سرپرست فرمانداری برگزار گردید.
نصب تهویه بای فیلتربرای اولین بار در کشور درسالن مرغداری روستای کلیج بخش مرکزی شهرستان سوادکوه شمالی